Raali Noqo! Qoraal Kuma Jiro Hadda.
  Wararka oo Dhan