KaydkaGarsoorka SSC
Raali noqo, war kuma jiro hadda.
Garsoorka SSC